Επικοινωνια

Γ. Γενναδίου 4, Αθήνα 10678
Τηλ.: 210 3307450
Email: notaries@notariat.gr

uinl ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΩΝ

logo_right

Εγκύκλιος Συντονιστικής 67-2013 - Έναρξη ανάρτησης προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων

24 Δεκ 2013

ΘΕΜΑ: Ενημερωτική επιστολή περί έναρξης της Ανάρτησης Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων α) στο Δήμο Γαλατσίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, β) στο Δήμο Ν. Ιωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών και γ) στο Δήμο Ν. Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Σας κοινοποιούμε το με αριθμό πρωτ. Οικ. ΠΡ 2877/11.01/1331629/23.12.2013  έγγραφο της «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.», σύμφωνα με το οποίο η ΕΚΧΑ Α.Ε., κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 2308/1995, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ανακοίνωσε την έναρξη της Ανάρτησης Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων για τα ακίνητα

 

α) στο Δήμο Γαλατσίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών,

β) στο Δήμο Ν. Ιωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών και

γ) στο Δήμο Ν. Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών,

 

όπου τα Προσωρινά Κτηματολογικά Διαγράμματα και οι Προσωρινοί Κτηματολογικοί Πίνακες θα αναρτηθούν και θα παραμείνουν αναρτημένα επί δυο (2) μήνες στα Γραφεία Κτηματογράφησης, με ημερομηνία έναρξης την 13 Ιανουαρίου 2014.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης