Επικοινωνια

Γ. Γενναδίου 4, Αθήνα 10678
Τηλ.: 210 3307450
Email: notaries@notariat.gr

uinl ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΩΝ

logo_right

Εγκύκλιος Συντονιστικής 66-2013 - Θεώρηση γνησίου υπογραφής σε ιδιόχειρη διαθήκη

24 Δεκ 2013

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Σε συνέχεια του με αριθμό πρωτ. 243/12-9-2013 εγγράφου του Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας κ. Κωνσταντίνου Βλαχάκη (συνημμένο στην παρούσα), που απεστάλη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και διαβιβάσθηκε αρμοδίως, σας κοινοποιούμε το με αριθμό πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/27238/12-12-2013 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών-Δ/νση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη-Τμήμα Προστασίας Πολιτών), με το οποίο και διευκρινίζεται ότι επί ιδιόγραφης διαθήκης δεν μπορεί να βεβαιωθεί από Διοικητική Αρχή το γνήσιο της υπογραφής, καθόσον η σύνταξη και η νομιμότητα αυτής διέπεται από ειδικές διατάξεις.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης