Επικοινωνια

Γ. Γενναδίου 4, Αθήνα 10678
Τηλ.: 210 3307450
Email: notaries@notariat.gr

uinl ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΩΝ

logo_right

Κοινοποίηση πρόσκλησης Δ.Σ. 29/6/2015

25 Ιουν 2015
Κατηγορία Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015 και ώρα 15:30, στα γραφεία του Συλλόγου, στο β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα :

 

1-) Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τις προγραμματικές κατευθύνσεις του νέου Διοικητικού Συμβουλίου- Ορισμός εκπροσώπων Συλλόγου σε διάφορες επιτροπές.
2-) Ανανέωση συμβάσεων - ιστοσελίδα Συλλόγου.
3-) Ε.Κ.ΧΑ.
4-) Εφαρμογή του άρθρου 14 του Ν.2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) περί του χαρακτήρα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
5-) Εκθέσεις ελέγχου υπ’αριθμ. 20270/2015 και 20285/2015.
6-) Αιτήσεις.
7-) Υπηρεσιακά σημειώματα.
8-) Βοηθήματα.


Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας